Dynamic AI consultancy

Laarman & van Waay biedt u ondersteuning bij het inrichten van Dynamic AI in uw organisatie. We doen dat op basis van onze jarenlange ervaring met andere Business Intelligence projecten voor kleine en middelgrote organisaties in Nederland en Frankrijk.

Werkwijze

Uw organisatie stelt een projectteam samen dat tot taak krijgt de BI vraagstukken op te lossen.

Onze consultants maken deel uit van dit projectteam tijdens de initieringsfase en de realisatiefase van het project. Tijdens de realisatiefase werken zij mee met uw organisatie om de benodigde rapportages snel te bouwen. Er vindt kennisoverdracht plaats en geleidelijk treden onze consultants terug totdat uw team in staat is het project zelfstandig te voltooien.

Dynamic AI productinformatie

Behalve consultancy op Dynamic AI kunnen we u uiteraard ondersteunen bij aanschaf en installatie van Dynamic AI in uw IT omgeving. Op onze productenpagina’s leest u meer over Dynamic AI.