Projecten

Op deze pagina geven wij u een overzicht van projecten die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Huidige projecten

Project Beschrijving User Interface Ontwikkelomgeving
RoutIS Route administratie, urenregistratie, kwaliteitsregistratie, tracking en tracing, locatiebeheer voor nox-NightTimeExpress Nederland en nox-NightTimeEpress België Karaktermode DataFlex en Pervasive SQL.
BAV Orderverwerking voor advertentie wervingsbureaus Windows Visual DataFlex
manyware portal Extranet toepassing voor het ontsluiten van manyware naar decentrale gebruikers via het web Web Dynamic AI
manyware statistics Statistieken en management informatie voor manyware gebruikers in Frankrijk Web Dynamic AI
NightLink Voormelding van zendingen voor nox-NightTimeExpress Nederland en nox-NightTimexpress Belgie Windows Delphi met Flashfiler.
ECB Edibulb Codelijsten Beheer, pakket voor Stichting Edibulb dat het onderhoud van de edi codes voor bloembollen en boomkwekerijproducten samenvoegt en distribueert aan deelnemers. Distributie gaat via email. Windows Delphi met Paradox
Recruit Ondersteuning van werving & selectie van mensen Windows Delphi met InterBase
Loterij zoekmachine Webapplicatie voor Jantje Beton, toont deelnemende scholen aan de jaarlijkse loterij per gemeente of plaats Web PHP met MySQL
Collecte zoekmachine Webapplicatie voor Jantje Beton, toont per gemeente/plaats de mogelijkheden om deel te nemen aan de jaarlijkse Jantje Beton collecte. Per plaats mogelijkheden voor aanmelding als coördinator of als collecterende organisatie. Web PHP met MySQL
Documentatie aanvraag systeem Webapplicatie voor SI-Tech Web PHP 5, Zend Framework, MySQL
Collectebestellingen registratie Webapplicatie voor Jantje Beton Web PHP 5, MySQL

Vroegere projecten

Project Beschrijving User Interface Ontwikkelomgeving
CARDIS Caravan Dealer Informatie Systeem met registratie van caravans, eigenaren, werkplaatsorders, verkoopfacturen Karaktermode DataFlex
CARAG Caravan Informatie Systeem voor importeurs en agenten, registratie van productienummers/productie planning, importregistratie, transportplanning, voorraad registratie, verkoopadministratie, facturering Karaktermode DataFlex
BIBO Stadspostbedrijven besteden de bezorging van post buiten hun eigen verzorgingsgebied uit aan andere stadspost diensten. BIBO registreert uit te besteden werk per postcode regio, maakt vrachtbrieven en doet orderuitwisseling met andere vestigingen of bedrijven via Internet communicatie Windows Delphi met FlashFiler
BIBO clearing Automatische verrekening van uitbesteed werk tussen stadspost bedrijven Windows Delphi met FlashFiler
CURSIS Cursus Informatie Systeem Karaktermode DataFlex
VERA Zaadveredelingsadministratie voor RijkZwaan. Deelsystemen gerealiseerd met Excel/VBA. Karaktermode DataFlex
CamTres Uitwisseling van ophaalopdrachten en statusberichten voor Camtrans Windows Delphi met NexusDB.
CCAS ConferentieCentrum Administratie Systeem, relatiebeheer, offertebeheer, calculaties mbv spreadsheets die vanuit de database gevuld worden, interne productieoverzichten, interne werkorders Windows Delphi met Paradox