Business Intelligence en webreporting

Organisaties krijgen steeds meer behoefte aan het ontsluiten van dynamische bedrijfsinformatie op een intranet of een website. Op allerlei niveau is er behoefte aan snelle management informatie.

Dynamic AI is een product dat op eenvoudige wijze uw data in zelf te definieren rapporten en formulieren weergeeft.

Product kenmerken

  • 100% browser gebaseerde interface
  • Eenvoudig in te zetten en te beheren
  • Toegang tot alle bedrijfs databases
  • Activeer uw gegevens
  • Makkelijk en efficiënt
  • Rapportages, controles, besluitvorming
  • Iteratieve ontwikkeling en geleidelijke perfectionering

Techniek

Dynamic AI functioneert als man-in-the-middle tussen databases en de presentatie via de webserver.